Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

8/9/2017 – 29/10/2017
Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha 6

POŘADATEL: PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VE SPOLUPRÁCI S ÚSTAVEM DĚJIN UMĚNÍ AKADEMIE VĚD ČR, V. V. I.,

VERNISÁŽ: 7. 9. 2017 V 18.00 HOD.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY:
16. 9. 2017 (sobota), 14.00 hod. s PhDr. Ivanem P. Muchkou
12. 10. 2017 (čtvrtek), 16.00 hod. s Mgr. Sylvou Dobalovou, Ph.D.


OTEVŘENO DENNĚ KROMĚ PONDĚLÍ
10.00–18.00 HOD.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ: METRO A (PETŘINY), TRAM 1, 2; BUS 108, 164, 168, 191 (SÍDLIŠTĚ PETŘINY)

VSTUPNÉ
ZÁKLADNÍ: 75 KČ
SNÍŽENÉ: 45 KČ
RODINNÁ VSTUPENKA: 150 KČ
ÚČASTNÍK KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY/WORKSHOPU V RÁMCI ORGANIZOVANÉ SKUPINY (ZŠ, SŠ, VŠ): 30 KČ
ZDARMA: DĚTI DO 6 LET, OSOBY ZTP A ZTP/P, DRŽITELÉ PRŮKAZŮ AMG, GSA A ICOM, DOPROVOD SKUPIN ŽÁKŮ, STUDENTŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda, renesanční perlu střední Evropy, si nechal podle svého návrhu postavit arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský, místodržící v Českých zemích (1547–1567). Námětem výstavy je sama stavba letohrádku, jeho architektonická historie, štuková výzdoba a umělecké vzory. Výstavou si připomínáme dvě kulatá výročí, která v souvislosti s osobností habsburského arcivévody připadají na letošní rok. Je tomu 470 let, kdy syn českého krále Ferdinanda I. přijel do Čech, aby se zde ujal povinností za nepřítomného panovníka, a zároveň 450 let od jeho odchodu do Tyrolska, jehož vládcem se stal. Během dvaceti let strávených v Českém království si arcivévoda Ferdinand II. vytvořil pevné vazby na řadu představitelů české šlechty, které nebyly zpřetrhány ani po jeho přesídlení do Innsbrucku, z něhož na dlouhou dobu vytvořil jedno z mocenských a kulturních center habsburského soustátí. Výstava, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, představuje nejen život arcivévody Ferdinanda II., ale především stavbu, která je s jeho působením v Českém království spjata snad nejpevněji, letohrádek Hvězdu. Zvláštní pozornost kurátorů a autorů je věnována štukové výzdobě letohrádku – součástí výstavy bude dotyková obrazovka s fotografiemi celků i detailů štukové výzdoby, doplněnými komentářem a interpretací zobrazených mytologických výjevů. 

Pořadatelé: Památník národního písemnictví a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Autorka a hlavní kurátorka: Sylva Dobalová (ÚDU AV ČR)
Autor a spolukurátor: Ivan P. Muchka (ÚDU AV ČR)
Kurátor: Jan Bouček (PNP)
Odborná spolupráce, texty o štukové výzdobě (průvodce, aplikace): Ivo Purš (ÚDU AV ČR)
Fotografie štukové výzdoby Hvězdy: Vlado Bohdan
Grafický design: Mariana Dvořáková (ReDesign), redesign.cz
Architektonické řešení: Silvie Bednaříková, Jiří Javůrek (SGL Projekt), sglprojekt.cz
Realizace: Atelier MM Design pod vedením Petra Macka, atelier-design.cz
Programátor aplikace „Štuková výzdoba letohrádku Hvězda“: Robert Richter
Produkce a propagace: Romana Štorková Maliti, Vladimír Uhlík
Tisk: SIGNPEK, s. r. o., Tiskárna Daniel, s. r. o.
Redakce textů: Lucie Faulerová, Radka Návarová
Překlad: Ivan Lacko
Exponáty, obrazové materiály a dokumenty:
Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Archiv Pražského hradu, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, KHM- Museumsverband, Národní galerie v Praze, Národní knihovna ČR, Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní technické muzeum, Österreichische Nationalbibliothek, Správa Pražského hradu, Ústav pro dějiny umění FF UK, Ústav pro klasickou archeologii FF UK, Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i, Západočeské muzeum v Plzni

Zvláštní poděkování:
Sabine Haag (KHM-Museumsverband), Markéta Janotová (ÚDU AVČR), Jana Kunešová (NM), Thomas Kuster (Schloss Ambras, Innsbruck), Jiří Maleňák (ZG Lighting Czech Republic s. r. o.), Jana Pánková (ÚDU AVČR), Veronika Sandbichler (Schloss Ambras, Innsbruck), Lenka Vacinová (UKAR FF UK)

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana.   

Výstava byla podpořena v rámci výzkumného programu Akademie věd ČR – Strategie AV21. 

Děkujeme firmě ZUMTOBEL Group za laskavé zapůjčení světel a realizaci nasvícení vybraných exponátů výstavy. 

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ ke stažení.