Festival Den poezie v PNP

15/11/2016 – 25/11/2016
Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6 – Bubeneč

Akce v rámci festivalu Den poezie.
Více o festivalu: www.denpoezie.cz

Festival Den poezie v PNP

15. 11., 18.00
Čtení Bezejmenné generace aka Mladých básníků pražských
Mladí básníci pražští určili sobě i ostatním nekompromisní cíl: zvyšovat zájem o literaturu.. Přijďte se podívat, jak se jim to daří!

16. 11., 18.00
LiStOVáNí – STOP
Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, si na sebe vzal neskromný úkol – představovat každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané publikace na obecenstvo, které se vrací zpět k tomu, co tu bylo první – ke knize. Tentokrát přijede LiStOVáNí s knihou Tomáše Poláčka STOP / Světové tažení ochmelky Poláčka z Prahy do Ohňové země. Sám autor bude součástí představení.

22. 11., 18.00
Souostroví Pelléova: Básnická beseda se spolkem Slova mají křídla
Večer poezie představí několik básnických osobností, jež se v současnosti pohybují na české literární scéně. Pořad bude složen z autorských básní a besedy o soukromých ostrovech, které se vzájemně propojují.
Literární večer vzniká ve spolupráci s uskupením Slova mají křídla, kde literární autoři vybírají a předčítají pasáže ze svých knih.

23. 11., 19.00
Mongolský literární večer
Tento pořad se bude věnovat (nejen) současné mongolské literatuře. Prostřednictvím básní, prózy, i hudby se seznámíme s mongolskou kulturou a nahlédneme na tuto literární oblast v širších souvislostech. Na pořadu spolupracuje PNP s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

25. 11., 19.00
Alfréd&Doris uvádí: K. H. Mácha
Divadelní skupina Alfréd&Doris, která se programově věnuje především autorskému divadlu, předloží návštěvníkům pořadu čtenou koláž kombinující fakta ze života a literárního díla Karla Hynka Máchy. Náměty divadelníci nacházejí převážně v komiksu, jehož výrazovými prvky, stylizací a dějovou zkratkou se v inscenování svých her inspirují.

Na vybraných akcích bude možnost zakoupit Máj Karla Hynka Máchy. Autorka tohoto vydání Anna Pleštilová jej prodává na váhu; 100 g stojí 78 Kč.