3. místo

Autor/ka: Matěj Metelec, Adriana Belešová, Petr Kubica
Název: Festivalový katalog: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava

Knižní úprava / Book design: Juraj Horváth, Klára Zahrádková
Nakladatelství / Publisher: DOC.DREAM
Tisk / Print: Tiskárna Protisk
Písmo / Typeface: Baskerville
Strany / Pages: 360
Rozměr / Size: 16,1 × 23,3 cm
Doporučená cena / Recommended price: 100 Kč
ISBN 978-80-87150-37-5

Definice dokumentárního filmu jako takového odkazuje kromě faktického obsahu jak na zprostředkování emocí, obrazu a zvuku, tak na vyvolání intenzivní diskuze na jakékoliv téma. To se jednoznačně podařilo autorům tohoto festivalového katalogu: dialog totiž provází výtvarné a grafické zpracování v rámci celé publikace, zejména pak mezi dominantní červenou a černou barvou na většině stránek. Zvolená typografie i obrazový a fotografický doprovod v duchu filmových slajdů pak umocňují výslednou lehkost a zároveň přehlednost. Fanzinovsky laděný duch katalogu působí spolu s příjemným formátem a papírem autenticky. Jsme tak svědky kvalitního a přesvědčivého dialogu.

Michal Chodanič
člen výtvarné komise

The definition of a documentary film as such refers not just to the factual content but also to the way a documentary is conveyed through emotion, image and sound,
and how it provokes intensive discussion on any topic. The authors of this festival catalogue have clearly managed to do this: the discussion is interspersed throughout the publication with creative and graphic elements, particularly among the dominant red and black colours on most of the pages. The selected typography accompanied
by images and photographs in the form of film slides are enhanced by the lightness and clarity. The fanzine like spirit of the catalogue together with the pleasant format and paper makes it look authentic. So we are the witnesses of high quality and persuasive dialogue.

Michal Chodanič
Art Panel member