3. místo

Autor/ka: Ivan David
Název: Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva

Grafická úprava: Jan Havel
Ilustrace: Michaela Kukovičová
Nakladatelství: Nová beseda
Tiskárna: Tiskárny Havlíčkův Brod

Hodnocení poroty:

Filmové právo je zábavnou redefinicí učebního textu odkazující k brakové literatuře či „béčkovým“ filmům. Autor úpravy využívá dramatické nadsázky a ukazuje, že možnosti pojetí didaktických publikací ještě zdaleka nejsou vyčerpané. Zdánlivě odtažité téma právních norem lze pojednat nově, přesto však čtenářsky přívětivě a s úhlednou sazbou.