2. místo

Autor/ka: Jiří Dvořák
Název: Havětník

Grafická úprava: Palo Bálik
Ilustrace: Daniela Olejníková
Nakladatelství: Baobab
Tiskárna: Protisk

Hodnocení poroty: Porota u knihy ocenila především dobře odvedenou typografii a přesvědčivé užití výrazných reflexivních barev. S pozitivním ohlasem se setkal i fakt, že je dětem odborné téma zprostředkováno přístupnou a zábavnou formou. Krásně ilustračně vypravený atlas „havěti“, který dobře poslouží několika generacím.