2. místo

Autor/ka: Dita Pepe
Název: Hranice lásky: Trauma jako motivace k tvorbě. Fotografie jako terapie

Knižní úprava / Book design: Štěpán Malovec
Editoři / Editors: Barbora Baronová, Rafał Milach
Fotografie / Photographs: Dita Pepe
Nakladatelství / Publisher: wo-men, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Suisse (Works, Int‘l), Reglisse (Back, Fill), Gotham (Rounded)
Strany / Pages: 804
Rozměr / Size: 17 × 24 cm
Doporučená cena / Recommended price: 1590 Kč
ISBN 978-80-907641-5-6

Plných 662 stran ošetřených do posledního detailu. I když je kniha (jak je uvedeno v úvodu) určena ke čtení lineárnímu, zpracováním vás ponouká přeskakovat, listovat, vracet se a pokračovat. Začínáte na konci a končíte na začátku. Precizní ošetření fotografických stran už od Dity Pepe tak nějak automaticky
očekáváme, v této knize je patrná její souhra s autorem grafického designu. Jemnosti typu ručně psaného oslovení adresáta dopisu, který je pak vysázen strojopisným fontem, jsou tím, co podporuje osobní charakter intimní výpovědi. Přestože kniha obsahuje i texty jiných autorů, charakter jejího zpracování vytváří pocit čistě autorského díla. Obrazově nejsilnější dvoustrana z celé knihy (sic černobílá) je pro mne osobně 522–523.

Jana Kostelecká
členka výtvarné komise

A full 662 pages executed right down to the very last detail. Even though the book (as is stated in its introduction) is intended for linear reading, its
structure makes you want to skip and leaf through the pages, return and continue. You start at the end and end at the start. We have learned to expect the precision taken by Dita Pepe in creating the photography pages. This book shows the way she interplays the photographs with the author’s graphic design. The subtlety of the handwritten address to the recipient of the letter, which is then typeset using type scripted font is what enhances the personal nature of the intimate statement. Although the book also contains the texts of other authors, the nature of the way the book is made creates the impression of an artist’s work. I personally find the pages 522–523 to be the most visually powerful double-page in the entire book (sic black and white).

Jana Kostelecká
Art Panel member