3. místo

Autor/ka: Tereza Korecká Vostradovská
Název: Hravocesta

Knižní úprava / Book design: Toman Design
Ilustrace / Illustrations: Tereza Korecká Vostradovská
Nakladatelství / Publisher: František Havlůj – Běžíliška
Tisk / Print: Tiskárna Printo
Písmo / Typeface: Katarine, ComeniaSans
Strany / Pages: 60
Rozměr / Size: 23 × 30 cm
Doporučená cena / Recommended price: 350 Kč
ISBN 978-80-88360-09-4

Úspěšné pokračování titulu Hravouka. Slušivý větší formát je praktický, umožňuje podrobně vykreslit semínka, fazolky a kořeny a malý čtenář si díky němu užije
i výpravnější dvoustrany. Názvy pečlivě odpozorovaných rostlin a drobných živočichů najdeme přehledně v popiskách na krajích. Tabulové výjevy a řezy krajinou jsou doplněny o stylizovaný a polidštěný svět hlavního průvodce – malé myšky. Knížku tak můžeme číst dvojím způsobem: jako dobrodružství myšky na její cestě přírodou, nebo jako výpravnou encyklopedii. Některé zajímavosti jsou ještě vytaženy na další stránky a doplněny o návody na vyrábění. Knížka nabubřele nezáří, ale zklidňuje vás příjemnou procházkou.

Alžběta Zemanová
členka výtvarné komise

A successful sequel to the book entitled Hravouka (Teacherplay). The elegant bigger format is practical, allowing more detailed drawings of seeds, beans and roots, and as a result the young reader gets more of a double-page narrative. The names of the carefully observed plants and small animals are clearly depicted in captions in the margins. Tableaux and sections of the countryside are complemented by the stylised and humanised world of the main guide – a small mouse. The book can be read in two ways: such as the adventure of a mouse on its journey through the countryside, or as a narrative encyclopaedia. Some points of interest are also extended to further pages and complemented by production instructions. The book does not appear pompous, but makes you feel relaxed during a pleasant stroll.

Alžběta Zemanová
Art Panel member