Cena Unie grafického designu

Autor/ka: Saša Uhlová
Název: Hrdinové kapitalistické práce

Fotografie: Saša Uhlová
Grafický design: Barbora Klimszová
Nakladatelství: Grada Publishing / Cosmopolis

Tiskárna: Finidr
Písmo: Pano a Left 3,5
Počet stran: 256
Rozměr: 16 × 24 cm
Doporučená cena (Kč): 289

ISBN 978-80-271-0714-8

Volba písma, papíru, ilustrací atd. odpovídající tématu je
základním předpokladem dobré knižní úpravy. Vazba i typografie
zde jemnými náznaky evokují novinový kontext, jsou v mnoha
detailech netradiční, zato smysluplné a opodstatněné, posouvají
knihu na další úroveň. Jako subjektivní kritérium jsem si ovšem
položil sílu výpovědi, kterou celá kniha podává – a tu v tomto
případě úprava nejen podtrhuje, ale násobí. Z reportáže
o sociální skupině, se kterou se leckdy míjíme, připravila grafička
Barbora Klimszová velmi poutavé dobrodružství, přístupné
a zajímavé co nejširšímu okruhu čtenářů.
(Jan Dobeš, člen Unie grafického designu)