Elektronický katalog knihovny

Interní

KATALOGY INTERNÍ

Tradiční lístkové katalogy jsou od roku 1993 postupně nahrazovány elektronickým katalogem v systému ARL. Digitalizace lístkových katalogů probíhala v rámci národního programu retrokonverze VISK 5 od roku 2004. Naskenované lístkové katalogy jsou přístupné přímo ze stránky elektronického katalogu.

 

ELEKTRONICKÉ DATABÁZE

Aktualizované seznamy vybraných fondů knihovny PNP:
Rukopisy (sig. RKP) 

Prvotisky (sig. INC)

Faksimile (sig. FAC)

Staré tisky (sig. S,)

Staré tisky (sig. SF)

Kramářské tisky (sig. T)

Zlomky (sig. ZL)

Časopisy (sig. O)

Soupis výstavních a aukčních katalogů knihovny Karáskovy galerie, část první 

Úvod k Soupisu výstavních a aukčních katalogů knihovny Karáskovy galerie 

Kramerius

Na počítačích ve studovně je badatelům k dispozici intranetová verze databáze Kramerius, v níž lze studovat 50 titulů vybraných periodik, zdigitalizovaných v letech 2005–2015 v rámci programu VISK7. Tištěné kopie stránek časopisů z této databáze jsou zpoplatněny stejným způsobem jako xerokopie.
 

Informační zdroje na CD ROM
Exilová literatura
Žlutický kancionál