2. místo

Autor/ka: Barbora Baronová
Název: Intimita

Grafická úprava: Milan Nedvěd
Fotografie: Dita Pepe
Nakladatelství: wo-men
Tiskárna: Helbich

Hodnocení poroty: Intimita je postavena na silné výpovědi obrazových příběhů i textu, vysoce estetizovanou formou představuje sociální témata v jejich křehkosti, osamění i tragice. Pozoruhodné napojení dvojice umělec—designér zajišťuje, že grafik dokáže reagovat na autorčiny potřeby a doplňovat je o další vrstvy. Intimita dokazuje, že i kniha tištěná ve vysokém nákladu může splňovat parametry knihy autorské.