Laureáti Trienále 1971–2020

IX. Trienále 1996–99

Udělení cen účastníkům IX trienále
 

Za celoživotní dílo:

akademickému malíři a grafiku Jaroslavu Kaiserovi

 

Za vysokou uměleckou úroveň autorského souboru ex libris a za dlouholetý přínos české exlibrisové tvorbě:

akademickému malíři a grafiku Karlu Benešovi

akademické malířce a grafičce Haně Čápové

akademické malířce a grafičce Evě Haškové

grafiku Miroslavu Hourovi

akademickému malíři a grafiku Jindřichu Pilečkovi

akademickému malíři a grafiku Vladimíru Suchánkovi

 

Za osobitý přístup k exlibrisové tvorbě:

akademickému malíři a grafiku Chrudoši Valouškovi

akademickému malíři a grafiku Michalu Weinovi

Ceny v kategorii studentských prací:

Martinu Čadovi, Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti

Jiřímu Hablawetzovi, Střední uměleckoprůmyslová škola v Ostravě – Porubě

Sylvě Hanzalové, pedagogická fakulta UK v Hradci Králové