3. místo

Autor/ka: Nadim Samman & Julian Charrière
Název: Jak jsme se vznášeli

Knižní úprava / Book design: Nikola Janíčková
Nakladatelství / Publisher: Take Take Take
Tisk / Print: Tiskárna Protisk
Písmo / Typeface: Crabath
Strany / Pages: 140
Rozměr / Size: 12 × 18,5 cm
Doporučená cena / Recommended price: 350 Kč
ISBN 978-80-907699-6-0

Nedlouhý text, který je napůl cestopisem a napůl esejí, dostal knižní podobu, jež dala vyniknout jeho obojetnosti. Kniha sametová na omak přesně padne do čtenářovy ruky a ponoří ho (nejen) do mořských hlubin. Modrá ořízka mění odstín, jak se knihou listuje. Tmavá písmena na měkkém odstínu papíru jsou příjemná pro oči. I když je text řazen do kapitol, přečtete ho celý jedním dechem. U mě osobně k tomu velkou měrou přispěla právě jeho fyzická podoba.

Jana Kostelecká
členka výtvarné komise

The short text, which is a combination of a travelogue and an essay, has been made into a book illustrating its ambidexterity. The book with a velvety feel fits the reader’s hand exactly and immerses him (not just) into the depths of a sea. The blue trimmed edge changes shade when leafing through the pages. The dark lettering is pleasant to the eye on the soft shade of the paper. Even though the text is organised into chapters, you will read it all with bated breath. To a great extent it was its physical appearance that impressed me.

Jana Kostelecká
Art Panel member