1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Marika Svobodová (ed.)
Název: Jan Ambrůz

Knižní úprava / Book design: Tereza Bierská, Nela Klímová (Studio Zobrazení)
Nakladatelství / Publisher: Nakladatelství VUTIUM, Spolek přátel Domu umění města Brna a Dům umění města Brna
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Times
Strany / Pages: 264
Rozměr / Size: 21 × 28,8 cm
Doporučená cena / Recommended price: 999 Kč
ISBN 978-80-214-6105-5
ISBN 978-80-907834-7-8
ISBN 978-80-7009-210-1

Tato publikace vznikla u příležitosti výstavy Jana Ambrůze v Domě umění města Brna v minulém roce a představuje poprvé souhrnnou autorovu tvorbu od raných prací z první poloviny 80. let až do současnosti. Ambrůzovy práce představují ve všech tvůrčích etapách autentický a mimořádný příspěvek k povaze sochařského díla a současného umění na pomezí sochy, objektu, instalace a architektury, a to především ve vztahu k prostoru a přírodě. Publikace o rozsahu 264 stran je vytištěna na kvalitním nenatíraném papíru, tvoří ji převážně barevné fotografie. Šitá vazba V4 je zavěšena v měkké obálce s 1/3 záložkou, která je z rubové strany potištěna černou barvou. Velmi zajímavý efekt tvoří na obálce slepotisk částečně překrývající text.

Josef Sedláček
člen výtvarné komise

This publication came about on the occasion of the exhibition of Jan Ambrůz at the Brno House of Arts last year and presents the first collective works of the author ranging from his early work of the first half of the 1980s to the present day. In all its creative stages, Ambrůz’s work is an authentic and extraordinary contribution to the nature of sculptural work and contemporary art bordering on statue, object, installation and architecture above all in relation to space and nature. The publication containing 264 pages is printed on high quality uncoated paper consisting mainly of coloured photographs. The sewn V4 binding is suspended in a soft jacket with a 1/3 bookmark which is covered in black print on the reverse side. A highly interesting effect is created on the jacket by bind embossing partly overlapping the text.

Josef Sedláček
Art Panel member