1. místo

Autor/ka:
Název: Jde o to, aby o něco šlo. Typograf Oldřich Hlavsa

Editorka a grafická úprava: Barbora Toman Tylová
Nakladatelství: Filip Tomáš – Akropolis, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Tiskárna: Typodesign tiskárna & studio

Hodnocení technické poroty: Publikace, která byla vyhodnocena technickou komisí jako nejkrásnější, dostala toto ocenění hned z několika důvodů. Polygrafické zpracování publikace bylo velmi náročné . Kniha je formátem i rozsahem velmi výrazná. Je doplněna o estetické prvky, jako je ražba a barevná ořízka. Celkové provedení je jak po grafické, tak po polygrafické stránce velmi náročné a na nadstandardně provedené.