2011

Jiří Karásek ze Lvovic – sběratel evropského významu

projekt GA ČR, reg. č.: 405/07/1589
řešitel: A. Petruželková a kol.
doba trvání projektu: od 2007 do 2011
 

výstup: výstava – Anatomie knihovny, letohrádek Hvězda, Praha 2012 a publikace – Knihovna Karáskovy galerie a její světy, Arbor vitae a PNP, Praha 2011