3. místo

Autor/ka: Otto M. Urban, Jake Chapman
Název: Jiří Petrbok. Hell³ JDC Revisited, 1998–2015

Editor: Otto M. Urban
Grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa
Ilustrace: Jiří Petrbok
Nakladatelství: Arbor vitae
Tiskárna: Indigoprint

Hodnocení poroty:

Katalog s magicky přitažlivou obálkou, která reflektuje aktuální podobu vizuální kultury. Grafická úprava se citlivě omezuje spíše na drobné materiálové vstupy (ražba, plátýnko), a nekonkuruje tak zbytečně obsahu, jak to u katalogu má obvykle být.