3. místo

Autor/ka:
Název: Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět

Editor:  Jan Rous
Grafická úprava: Luboš Drtina
Ilustrace: Jiří Šalamoun
Nakladatelství: Baobab
Tiskárna: Těšínská tiskárna

Hodnocení poroty: Šalamounově monografii sluší v dobrém slova smyslu klasická, uctivá a zároveň dynamická úprava. Porota ocenila volbu pádného, tučného textového písma, které se na stránce dobře pojí s dramatickými ilustracemi. Knize svědčí zvolený papír i přiměřeně velký formát.