Zvláštní cena Svazu polygrafických podnikatelů

Autor/ka: Petr Hojda, Karel Koutský, Bohuslav Šír
Název: Josef Sudek: Fotograf, výtvarník

Fotografie: Petr Hojda
Grafický design: Bohuslav Šír
Nakladatelství: Karel Koutský – Nakladatelství Fotorenesance
Tiskárna: Ateliér Avart – Bohuslav Šír

Písmo: Fox
Počet stran: 136
Rozměr: 24 × 32 cm
Doporučená cena (Kč): 1 200

ISBN 978-80-906717-8-2

Mimořádná cena patří knize Josef Sudek: Fotograf, výtvarník
z kategorie Bibliofilie a autorské práce. Komise udělila tuto cenu
za mimořádné digitální zpracování, které dokazuje, že digitální
tisk se stává plnohodnotnou tiskovou technikou. Zvolený materiál
skvěle odpovídá této tiskové technice. Velmi čistě je provedena
vazba V8 s ražbou, kde je také dobře vidět, že materiál knižního
bloku nejeví žádné známky tepelného šoku v digitálním tiskovém
stroji. Knihařské zpracování a tisk jsou provedeny naprosto
perfektně.
(Technická komise)