2010

K. H. M. (1810–2010). Dvě století české kultury s Máchou

29. 6. 2010 – 31. 10. 2010
letohrádek Hvězda 

26. 5. 2011 – 1. 7. 2011
Humboldtova univerzita v Berlíně 

9. 11. 2011 – 31. 3. 2012
Moravské zemské muzeum v Brně, Dietrichsteinský palác (přízemní sál), Zelný trh 8, 659 37 Brno

16. 5. 2012 – 30. 6. 2012
Galerie velvyslanectví ČR ve Vídni, Rakousko

25. 5. 2012 – 2. 9. 2012
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

Autoři: Dalibor Tureček, Veronika Faktorová, Růžena Hamanová

Památník národního písemnictví připravil pro rok 2010 velkou výstavu věnovanou zakladateli české moderní poezie Karlu Hynku Máchovi (16. 11. 1810 – 6. 11. 1836) u příležitosti dvoustého výročí jeho narození. Výstava je zařazena do programu celoročního projektu národních oslav Rok Karla Hynka Máchy 2010.

Konfrontace tradičního, kanonického obrazu Karla Hynka Máchy a jeho díla s novými poznatky a přístupy. Oproti důrazu na osobu a její život, jako na zdroje díla, bude zvýrazněn akcent na široký nadnárodní a intermediální kontext Máchovy tvorby.

Sylabus k výstavě