Umělecké sbírky

Kabinet ex libris

Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (dále „PNP“) je považován za nejrozsáhlejší specializovanou muzejní sbírku v České republice. V současné době Kabinet ex libris, patřící v PNP pod oddělení uměleckých sbírek, spravuje průběžně narůstající sbírkový fond čítající nyní kolem 153  000 jednotlivých  grafických listů.

Původní chrudimský Kabinet vznikl v 70. letech minulého století za přispění sekce sběratelů angažujících se v Klubu přátel výtvarného umění a navazujících na letitou sběratelskou tradici. Až v roce 1991 se pracoviště v Chrudimi i početná sbírka stává součástí PNP.
V současné době se Kabinet ex libris stěhuje z Chrudimi do prostor Centrálního depozitáře PNP v Litoměřicích. 

Historie Kabinetu ex libris v datech

1961 – Klub přátel výtvarného umění vytvořila sekci sběratelů, která v Chrudimi od r. 1971 pořádala každé tři roky sjezdy.

1971 – založen původní kabinet ex libris v Chrudimi.

1974 – sekce založila Trienále současného českého exlibris. Sbírky získala z darů grafiků zastoupených na trienále a ze soukromých sbírek z pozůstalostí.

1986 – ustaven Kabinet ex libris v rámci kulturního zařízení Sdruženého klubu pracujících.

1991 – pracoviště i sbírky se staly součástí PNP

1992  – PNP poprvé pořáda prohlídku českého ex libris Chrudim 1989–1992