2015

Kantorský odkaz. Škola a hudba (nejen) v době Jakuba Jana Ryby (1765–1815)

mezioborové sympozium
pořadatelé: Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK, PNP
ve spolupráci: Městská knihovna v Praze, Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského, Národní muzeum – České muzeum hudby
termín: 8. – 10. 4. 2015
místo konání: PedF UK – zahájení výstavy k poctě J. J. Ryby (8. 4.), sál Boženy Němcové PNP (9. 4.), České muzeum hudby (doprovodný koncert
9. 4. v 19.30), Městská knihovna (10. 4.)
hlavní organizátor: PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.   
spolupráce za PNP: vědecká tajemnice, pracovníci OLA a OPS