2001

Karáskova galerie – I. část. České výtvarné umění 19. století

projekt MK ČR, identif. kód.: DA00P01OOU001
řešitel: R. Dačevová a kol.
doba trvání projektu: od 2000 do 2001
 

výstup: výstava – Sen o říši krásy I., II., Obecní dům, Praha 2001 a
publikace – Sen o říši krásy, Obecní dům, Praha 2001