2011

Karáskova galerie – II. část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. st. a 1. poloviny 20. st.

projekt MK ČR, identif. kód.: DE06P04OMG012
řešitel: R. Dačevová a kol.
doba trvání projektu: od 2006 do 2011
výstup: publikace – Karáskova galerie. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie, edice Depozitář, PNP, Praha 2012