Karek Hynek Mácha 1810–2010: Dvě století české kultury s Máchou


Karek Hynek Mácha 1810–2010: Dvě století české kultury s Máchou

Památník národního písemnictví připravil pro rok 2010 velkou výstavu věnovanou zakladateli české moderní poezie Karlu Hynku Máchovi (16. 11. 1810 – 6. 11. 1836) u příležitosti dvoustého výročí jeho narození. Výstava je zařazena do programu celoročního projektu národních oslav Rok Karla Hynka Máchy 2010. Výstava nabízí konfrontaci tradičního, kanonického obrazu Karla Hynka Máchy a jeho díla s novými poznatky a přístupy. Oproti důrazu na osobu a její život, jako na zdroje díla, bude zvýrazněn akcent na široký nadnárodní a intermediální kontext Máchovy tvorby.

Panelová verze putovní výstavy k zapůjčení zahrnuje 24 výškově orientovaných plakátů o velikosti  890 x 1150 mm ( rám je dřevěný, bílý, zaskleno). Putovní výstava je k dispozici v jazykových mutacích: CZ (DE mutace pouze formou poskytnutí tiskových dat).