2. místo

Autor/ka: Tomáš Pospěch (ed.)
Název: Karel Novák: malíř sportu

Knižní úprava / Book design: Milan Nedvěd
Fotografie / Photographs: Karel Novák
Nakladatelství / Publisher: PositiF
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Reckless, FK Screamer Legacy Slanted
Strany / Pages: 272
Rozměr / Size: 22 × 27 cm
Doporučená cena / Recommended price: 890 CZK
ISBN 978-80-87407-39-4

 

Jedná se o obrazovou publikaci se sportovní tematikou. Fotograf Karel Novák v ní představuje největší sportovce světa a Evropy na zimních i letních olympijských hrách, při Závodě míru, spartakiádě, festivalech mládeže a studentstva. Na cestách pěti světadíly zažil při své práci mnoho příhod, které střídavě zachycoval fotografickým aparátem nebo filmovou kamerou. Jeho archiv tvoří asi dvě stě tisíc fotografií. Tato publikace obsahuje fotografie z 50. a 60. let 20. století. Fotografie jsou vytištěny technologií „duplex“. Jedná se o technologii v dnešní době méně používanou, ale velmi zajímavou, která dokáže černobílé fotografii dát patřičnou hloubku. Velice vhodně byla vybrána vazba V4 zavěšená do měkké obálky. Publikace je opatřena falcovaným přebalem, který při rozložení na rubové straně vytváří fotografii velkého formátu.

Josef Sedláček
člen výtvarné komise

This is an illustrated publication about sport. In it photographer Karel Novák presents the greatest athletes in the world and Europe at the Winter and Summer Olympic Games, at the Peace Race, Spartakiad, youth and student festivals. On his travels across the five continents he experienced many adventures which he captured either on camera or film camera. His archive consists of about two hundred thousand photographs. This publication contains photographs from the 1950s and 1960s. The photographs are printed using “duplex” technology. This is technology that is used less often today, but is very interesting and can give the black and white photographs their proper depth. A highly appropriate choice was the V4 binding suspended in a soft jacket. The publication has a folded cover which when unfolded on the reverse side displays a photograph of a large format.

Josef Sedláček
Art Panel member