Karel Teige: Deníky 1912 - 1925

17/5/2023 – 17/9/2023

Karel Teige: Deníky 1912 - 1925

Vzácný soubor deníků Karla Teigeho z let 1912‒1925 je jedinečným zdrojem informací o osobnosti výtvarníka, kritika a teoretika, jež od středoškolských studií svými neobyčejnými dispozicemi, obsáhlými vědomostmi a intenzivní tvůrčí a organizátorskou aktivitou spoluurčovala směrování významné části (nejen) své umělecké generace. Výstava na základě deníků, ale rovněž prostřednictvím originálních výtvarných děl, fotografií i dalšího unikátního materiálu mapuje léta Teigeho růstu a zrání. Přináší však rovněž obecnější, autentické a dosud nepříliš známé svědectví o kořenech, formování a první fázi vývoje meziválečné československé avantgardy zachycené perspektivou jednoho z jejích klíčových aktérů. 

 

Koncepce výstavy: Tomáš Pavlíček
Texty: Tomáš Pavlíček, Jakub Hauser 
Redakce a korektury: Tereza Sudzinová 
Grafický design: Helena Šantavá 
Architektonické řešení: Matěj Petránek 
Produkce: Klára Voskovcová, Zuzana Tomanová 
Propagace: Ivan Adamovič 
Obrazové materiály a dokumenty: Galerie hlavního města Prahy, Muzeum literatury, Martin Pros, Zita Skořepová Honzlová 
Poděkování: Polana Bregantová, Růžena Hamanová, Helena Hilmerová, Danuše Hrazdirová, Vilma Hubáčková, Bronislava Kuzica Rokytová, Alena Petruželková, Helena Stachová, Jana Štursová, Barbora Vlášková, Jan Wiendl