2014

Karel Teige – Plochy snů

10. 12. 2014 – 31. 1. 2015
Galerie Smečky

Autor: Zdeněk Freisleben  

Výstava představila koláže Karla Teigeho. Rozsáhlý soubor byl vybrán ze sbírky Památníku národního písemnictví. Kurátorský koncept byl zaměřen na vnímání dané doby, pocit a subjektivní svobodu tvůrce, reflektoval náhlé proměny duševních stavů a nálad tvůrčí individuality, které mění a posléze určují především formy výtvarného vyjádření a zpracování často totožného pocitu.