Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře

20/10/2016 – 20/11/2016
Malá výstavní síň PNP

KARLOVA KOLÉBKA. KARLOVSKÁ VÝSTAVA STÁ A ČTVRTÁ ANEB OSOBNOST KARLA IV. V ČESKÉ NOVOVĚKÉ LITERATUŘE.

21/10/2016 – 20/11/2016
PNP – MALÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ / SÁL BOŽENY NĚMCOVÉ
Strahovské nádvoří 1, Praha 1

Otevřeno denně 10,00 – 17,00
Vstup na výstavu je volný.
(Výstava bude z provozních důvodů uzavřena 16. listopadu 2016)Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře

Památník národního písemnictví připravil výstavu k výročí narození Karla IV. pod názvem Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře. Obraz „Otce vlasti“ v kontextu novověké literatury je příslibem zajímavých souvislostí historie a literatury, literární faktografie, umělecké fikce a dezinterpretace. Výstava sleduje tradiční obraz Karla IV. a jeho proměny v literatuře období baroka, počátků národního obrození, romantismu, 2. poloviny 19. století a především ve 20. století. 

Pořadatel: Památník národního písemnictví
Autoři a kurátoři: Daniel Rejman, Miloš Sládek
Grafická úprava a design: Filip Heyduk, Martin Strnad (studio Heyduk, Musil & Strnad) hmsdesign.cz
Architektonické řešení: Miroslav Vavřina
Realizace: Petr Macek (Atelier Design MM)
Produkce a propagace: Romana Štorková Maliti, Vladimír Uhlík
Tisk: Tiskárna Daniel s. r. o. a SIGNPEK s. r. o.
Reprografické práce: Milan Kuzica, Michal Němec, Jana Štursová
Redakce textů: Lucie Faulerová, Radka Návarová
Překlad: Graeme Dibble, Suzanne Dibble

Exponáty, obrazové materiály a dokumenty: Památník národního písemnictví 
Poděkování za zapůjčení exponátů: Strahovská knihovna Královské kanonie premonstrátů na Strahově
Poděkování: Ministerstvu kultury ČR za finanční podporu při realizaci výstavy
Zvláštní poděkování: Jan Bouček, Věra Brožová, Milan Jankovič, Jan Kašpar, Hedvika Kuchařová, Helena Kupcová, Milan Kuzica, Milan Nykodým, Alena Petruželková, Evermod Gejza Šidlovský, Jana Štursová

Pozvánka na vernisáž výstavy 20. října 2016 zde. 
Tisková zpráva zde.
Fotografie z literárního pořadu a vernisáže zde