Katalogy a databáze

Katalogy externí

Nově nabízíme elektronickou službu zpřístupnění na trhu nedostupných děl prostřednictvím Národní digitální knihovny. Službu mohou využívat registrovaní čtenáři získáním dálkového přístupu. Pro získání dálkového přístupu kontaktujte emailem studovnu studovna@pamatnik-np.cz. Pro registraci lze využít online formulář.

 

Informační zdroje volně dostupné na internetu:

JIB – Jednotná informační brána
Integrovaný prohledávací systém umožňující pracovat se všemi knihovními katalogy, fulltextovými databázemi, bibliografiemi a dalšími zdroji, volně dostupnými na internetu.
www.jib.cz

Souborný katalog ČR
Souborný katalog knihoven České republiky. V elektronické podobě je budován od roku 1995 a obsahuje cca 2,9 mil. záznamů monografií, speciálních dokumentů a seriálů (časopisy, sborníky, zprávy z konferencí).
www.caslin.cz

Manuscriptorium
Otevřený katalog historických knižních fondů České republiky, provázaný s digitální knihovnou digitalizovaných dokumentů.
www.manuscriptorium.com

Národní autority ČR
Portál zpřístupňuje soubor personálních a korporativních autorit (názvy institucí a akcí), autorit rodů, rodin a autorit typu autor/název pro využití ve jmenném i věcném zpracování dokumentů a soubory tematických, geografických a formálních autorit.
www.autority.nkp.cz