Katalogy a databáze

Katalogy interní

Tradiční lístkové katalogy jsou od roku 1993 postupně nahrazovány elektronickým katalogem v systému ARL. Digitalizace lístkových katalogů probíhala v rámci národního programu retrokonverze VISK 5 od roku 2004. Naskenované lístkové katalogy jsou přístupné přímo ze stránky elektronického katalogu.

ELEKTRONICKÉ DATABÁZE

Aktualizované seznamy vybraných fondů knihovny PNP:
Rukopisy (sig. RKP) 

Prvotisky (sig. INC)

Faksimile (sig. FAC)

Staré tisky (sig. S,)

Staré tisky (sig. SF)

Kramářské tisky (sig. T)

Zlomky (sig. ZL)

Časopisy (sig. O)

Soupis výstavních a aukčních katalogů knihovny Karáskovy galerie, část první 

Úvod k Soupisu výstavních a aukčních katalogů knihovny Karáskovy galerie 

Kramerius

Na počítačích ve studovně je badatelům k dispozici intranetová verze databáze Kramerius, v níž lze studovat 50 titulů vybraných periodik, zdigitalizovaných v letech 2005–2015 v rámci programu VISK7. Tištěné kopie stránek časopisů z této databáze jsou zpoplatněny stejným způsobem jako xerokopie.

Knihovní celky, které jsou zveřejněné v každoročním Soupisu publikací vydaných PNP a jsou zpracované v elektronické podobě, je možné získat na vyžádání u PhDr. Heleny Šulcové:
tel. : +420 220 516 695, linka 253
e-mail: sulcova@pamatnik-np.cz

Informační zdroje na CD ROM
Exilová literatura
Žlutický kancionál