2002

Katolická moderna v zrcadle korespondence

projekt MK ČR, identif. kód.: DA01P01OUK027
řešitel: H. Klínková
doba trvání projektu: od 2001 do 2002
 

výstup: článek – Katolická moderna v zrcadle korespondence – zpráva o dvou edicích, sborník Literární archiv, PNP, Praha 2004