Kdo se skrývá v lese?


Kdo se skrývá v lese?

Workshop a program pro děti MŠ a žáky 1.–2. třídy ZŠ, v nabídce u příležitosti vydání 51. sborníku Literární archiv s tématem Les.  

* pro děti MŠ a žáky 1.–2. třídy 
* lektor: Mariana Dočekalová 
* délka 90–120 minut 
* Malá vila PNP, Pelléova 20, Praha 6 
* cena 50 Kč / účastník

Pojďte s námi vstoupit do lesa, prostoru, kterým se inspirovali spisovatelé, výtvarní umělci a figuruje v mnoha pověstech a lidovém vyprávění. Do lesa pomyslně vstoupíme pomocí výstavky reprodukcí v Malé vile, která představuje téma výtvarně uchopené od Zdeňka Buriana, Aloise Kalvody, Jana Konůpka, Jiřího Šalamouna, Otakara Štáfla, Josefa Váchala a Otakara Vaňáče. Vlastní fantazii budeme rozvíjet na základě četby pověso lesních bytostech např. O lesním skřetovi Stilzelovi či o bludičkách (těm nejmenším budeme pověst vyprávět) a budeme hledat jejich vizuální podobu. Budeme tvořit pomocí kombinovaných technik: frotáže dřeva, koláže a kresby tužkou a pastelkami. 

Rezervace na emailu storkova@pamatnik-np.cz.