19. 12. 2022

Ke světlu

Blíží se zimní Slunovrat a 21. 12. uplynou již dva roky od rozhodnutí státu odkoupit zámeček Petrkov, aby se v péči Ministerstva kultury a ve správě Památníku národního písemnictví stal Česko-francouzským kulturním centrem. Za tímto odhodláním byly také desítky a stovky hlasů široké veřejnosti, aby se významná kulturní památka spjatá se životem a dílem Bohuslava Reynka, francouzské básnířky Suzanne Renaudové a jejich synů Daniela a Jiřího zachovala pro všechny, kdo budou chtít do Petrkova v budoucnu přijít. Myšlenky, slova a činy, které se spojily v jeden neviditelný proud, směřující nejen k zachování místa, ale i k jeho rozvoji a probouzení pro další generace.

V květnu 2021 zámeček Památník převzal do správy, první setkání bylo … se zastupiteli obce Lípa, pod kterou Petrkov patří, hned o týden později místní přišli pomoci na zahradu připravit areál na první kulturní akci – a kromě covidových omezení se od té doby nejméně dvakrát do měsíce v Petrkově scházíme s příchozími z blízka i z daleka, s představiteli význačných kulturních institucí, se žáky a studenty škol, s turisty, s česko-francouzskými rodinami i s pejskaři, kteří ani v mrazu neváhají přijít do Petrkova po stezce z Havlíčkova Brodu pěšky. V letošním roce jsme několikrát s radostí přivítali i skupiny dětí z Ukrajiny – naposledy 15. prosince se jejich smíchem a radostí rozsvítila celá zahrada, fotografie na rozloučenou u pamětní tabulky „V tomto domě žil básník a grafik Bohuslav Reynek“ jen připomněla to, co všichni příchozí dávno vědí: Petrkov spojuje ty, kteří zde dříve žili a nás dnes, předává nám poselství tvůrčí krásy, ticha, inspirace i zodpovědnosti za naši současnost a naše bližní.

S nejhlubší úctou děkuji vám všem, kdo nám na této cestě jste nápomocni a podporujete nás. Zůstáváme jednou rodinou, společenstvím, poutníky na cestě do Betléma se zastávkou v Petrkově…

Krásné vánoční svátky všem přeji
Lucie Tučková, vedoucí Česko-francouzského centra Petrkov

 

Setkání v Petrkově 10. a 15. prosince
Koncert, čtení, zpívání pro děti i dospělé, malířka Magdalena Křenková losuje svůj originál obrazu a další reprodukce jako dary pro návštěvníky a děti z Ukrajiny v Petrkově s F-centrem Jihlava.

Foto Jiří a Magdalena Křenkovi, Radim Fiedler, PNP. 

 

 

antispam