Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu

26/4/2017 – 21/5/2017
SČUG HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Kurátorka: PhDr. Vilma Hubáčková
Pořadatel: Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR
ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví

Komentovaná prohlídka (tlumočená do znakového jazyka):
4. 5. 2017 v 17.00

Otevřeno:
denně kromě pondělí 10–12 hod., 13–18 hod.

Více informací na webu galerie: www.hollar.cz

Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu

Záměrem výstavy je ukázat vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním, ale také upozornit na jejich oboustrannou inspiraci. Nejde o běžnou tištěnou knihu, pozornost je věnována autorskému a bibliofilskému pojetí knihy, konkrétně takovému, ve kterém jsou využity buď tradiční nebo moderní grafické technologie a individuální tvůrčí přístup každého autora. Vystaveny budou autorské knihy, bibliofilie a volné grafické listy sedmi předních současných českých grafiků Františka Hodonského, Květy Pacovské, Miloslava Polcara, Lenky Vilhelmové, Mikoláše Axmanna, Petra Nikla a Šimona Brejchy, kteří jsou členy SČUG Hollar, a jejichž tvorba je zároveň zastoupená v uměleckých sbírkách Památníku národního písemnictví. Zpestření výstavy tvoří výsledky ankety, které se zúčastnili všichni uvedení grafici. Jejich autentické odpovědi obsahují zajímavé postřehy k danému tématu.

Výstava bude uspořádána v rámci projektu „ROK GRAFIKY“, který vyhlásil SČUG HOLLAR k příležitosti stoletého výročí svého založení.

Fotografie z vernisáže výstavy

Pozvánka
Plakát