2014

Knihovny & knihovníci & čtenáři (na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnách a k poctě Jana Thona)

mezinárodní sympozium
pořadatelé: Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Památník národního písemnictví, Městská knihovna, Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES)
termín: 17. – 18. 4. 2014
místo konání: sál Boženy Němcové PNP (17. 4.), Městská knihovna (18. 4.)
hlavní organizátor: PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.   
spolupráce za PNP: vědecká tajemnice, pracovníci OLA a OPS