Knižní katalogy k výstavám

Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře / A Cradle for Charles. Charles´s Hundred and Fourth Exhibition (and counting): Charles IV Reimagined in Modern Czech Literature
(ed. Miloš Sládek, PNP, 2016) 

Ilustrovaná pohlednice z výstavy Karlova kolébka předkládá českým i anglicky mluvícím návštěvníkům fotokopie nejvýznamnějších exponátů doplněných vysvětlujícími popiskami. Text shrnuje hlavní rysy a proměny literárního obrazu Karla IV. v průběhu 16. – 20. století, představuje některé edice Karlova Vlastního života a z kulturněhistorického pohledu reflektuje také základy nejznámějších pověstí o Karlu IV.
Neprodejné 

ZPRÁVA O KNIZE (eds. Vilma Hubáčková a Alena Petruželková, PNP, 2015)
ZPRÁVA O KNIZE je česko-anglickou publikací vydanou ke stejnojmenné výstavě uspořádané Památníkem národního písemnictví u příležitosti 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Četné fotografie dokumentují konceptuální přístup autorů výstavy Petra Babáka, Lukáše Kijonky a Jakuba Jansy k prezentaci knih z padesáti ročníků soutěže. Texty kurátorek jsou zaměřeny na historii soutěže, na přiblížení výstavního projektu a také na nové možnosti prezentace knižní kultury.
Neprodejné

František Bidlo – Homo politicus (ed. Jakub Hauser, PNP, 2015)
Katalog ke stejnojmenné výstavě, konané v malé výstavní síni ve Strahovském klášteře v roce 2015, představuje dílo karikaturisty Františka Bidla.
Cena 85 Kč
E-verze katalogu ke stažení zde.

Rozpravy s geometrií. Discourses on Geometry. Kolíbal – Diviš – Písařík – Štědrý (eds. Zdeněk Freisleben, Jiří Přibáň, Jaroslav Nešetřil a Ivan P. Muchka, PNP a Galerie 1. patro, 2014)
Katalog ke stejnojmenné výstavě, konané v prostorách letohrádku Hvězda v roce 2014, představuje výběr z díla výtvarníků Stanislava Kolíbala, Stanislava Diviše, Petra Písaříka a Karla Štědrého.
Cena 271 Kč

Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan (ed. Tomáš Pavlíček, PNP, 2014)
Katalog ke stejnojmenné výstavě, konané v prostorách letohrádku Hvězda a následně v Literárním domě v Berlíně (Literaturhaus Berlin) v roce 2014, představuje osobnost a dílo jednoho z největších českých autorů především na základě bohatého, mnohdy unikátního obrazového a dokumentárního materiálu, zčásti dochovaného ve sbírce PNP.
Cena 190 Kč

Marie Rakušanová: Josef Váchal. Magie hledání (Ladislav Horáček – Paseka, PNP, 2014)
Katalog připravený k výstavě Josef Váchal: Magie hledání, která je věnována vztahu Josefa Váchala (1884–1969) k magii a okultismu. Výstava se konala od 17. září 2014 do 4. ledna 2015 v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Kurátorkou výstavy byla autorka katalogu Marie Rakušanová.
Není v prodeji PNP

Marie Rakušanová: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal (Arbor vitae, Západočeská galerie v Plzni, PNP, 2014)
Katalog ke stejnojmenné výstavě, konané v Západočeské galerii v Plzni, ve výstavní síni Masné krámy od 15. října do 1. ledna 2015.
Není v prodeji PNP

Šest feniků za exemplář? Ne! Nemožné!: Karl May – Josef Richard Vilímek (eds. Jan Koten a Tomáš Pavlíček, PNP a Národní muzeum, 2013)
Korespondence Karla Maye s nakladatelem Josefem Richardem Vilímkem vyšla jako doplňkový materiál k výstavě Karel May, konané v Národním muzeu – Náprstkově muzeu v roce 2013.
Cena 150 Kč

Dalibor Tureček, Veronika Faktorová a kol.: Karel Hynek Mácha 1810–2010: Dvě století české kultury s Máchou (PNP, 2010)
Katalog k výstavě pořádané u příležitosti 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, která se konala v letohrádku Hvězda v roce 2010.
Rozebráno

Libuše Moníková: Moje knihy jsou drahé / Meine Bücher sind teuer (ed. Lucie Koutková, PNP, 2008)
Česko-německý katalog k výstavě pořádané u příležitosti 10. výročí úmrtí autorky. Výstava se konala v Malé výstavní síni ve Strahovském klášteře v roce 2008.
Rozebráno

Vladimír Holan: Noční hlídka srdce. Výstava k 100. výročí narození básníka (ed. Alena Petruželková, KANT a PNP, 2005)
Katalog k výstavě pořádané u příležitosti 100. výročí narození Vladimíra Holana, která se konala v letohrádku Hvězda v roce 2005.
Cena 290 Kč

Bohuslav Reynek (1892–1971). Pieta v loďce. Grafické a básnické dílo / Pietà dans la barque. L‘œuvre graphique et poétique (ed. Věra Jirousová, PNP, 2002)
Česko-francouzský katalog k výstavě, která se konala v letohrádku Hvězda v roce 2002 a následně v témže roce v Galerie Jules Salles v Nîmes.
Rozebráno

Obraz mezi obrazy. Božena Němcová (eds. Yvetta Dörflová, Helena Kokešová a Hana Taudyová, PNP, 2001)
Katalog k výstavě, která se konala v letohrádku Hvězda v roce 2001.
Rozebráno

Adresát: …, Praha, Čechy (ed. Růžena Hamanová, PNP, 2000)
Katalog k výstavě, která se konala v letohrádku Hvězda v roce 2000.
Rozebráno