KNIŽNÍ KULTURA 19. STOLETÍ

20/9/2017 – 21/9/2017
Muzeum Jindřichohradecka

Pořadatel: Muzeum Jindřichohradecka
Partneři: Národní muzeum a Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví

Ve dnech 20. – 21. září 2017 proběhla v Muzeu Jindřichohradecka odborná konference Knižní kultura 19. století. Muzeum ji pořádalo za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví. V průběhu konference se podařilo naplnit hlavní cíle letošního setkání, jimiž bylo komplexní sledování problematiky knižní kultury 19. století a rozvíjení mezioborové spolupráce a spolupráce paměťových, akademických i vědeckých institucí.