2. místo

Autor/ka: Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský
Název: Ko-Text. Tvar, zvuk a gesto, učitel a žák

Grafická úprava: Marek Fanta
Ilustrace: Martin Raudenský
Fotografie: Jiří Dvořák, Radek Jandera, Lukáš Zavřel, Tereza Valničková
Nakladatelství: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tiskárna: Oftis

Hodnocení poroty: Krabice didaktických pomůcek překypuje kreativitou a svým pojetím se vymyká tomu, na co jsme u kategorie učebnic zvyklí. Soubor objektů různých formátů a materiálů adekvátně reaguje na trend vzdělávání orientovaný interaktivním směrem.