3. 11. 2016

Kolokvium Literární paměť ve středních Čechách

Mezinárodní kolokvium, pořádané Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Památníkem národního písemnictví – Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Středočeským krajem, si klade za cíl propojit perspektivy současného bádání a muzejnictví a regionální péče o literární paměť na úrovni institucí a jednotlivců a diskutovat o mimořádných počinech v dané oblasti, o možnostech jejich další podpory, ale i o problémech, které péči o literární paměť ve středních Čechách komplikují. Zvláště by přitom mělo v nadnárodní perspektivě kriticky upozornit na spíše konvenční, omezeně efektivní podporu literární paměti středních Čech a představit na konkrétních jevech eventuální nové cesty řešení. Památník národního písemnictví je spolupořadatelem kolokvia, které se uskuteční 11. listopadu 2016 v Nové budově Národního muzea. Více informací zde 

antispam