Oddělení prezentace sbírky
Malá vila Památníku národního písemnictví 
Pelléova 20/70
160 00 Praha 6 – Bubeneč 
Tel.: 273 132 551

Mgr. Aneta Křižková
PR manažer
tel.: +420 778 757 662
e-mail: krizkova@pamatnik-np.cz

 

Kontakt s veřejností a médii zabezpečuje Oddělení prezentace sbírky (OPS).

OPS ve spolupráci s odbornými pracovníky jednotlivých oddělení PNP produkčně zajišťuje, realizuje, prezentuje a propaguje: 
tuzemské a mezinárodní výstavní projekty
vzdělávací programy  přednášky, workshopy, kolokvia
literární pořady pro děti a mládež a pro dospělé
projekty a pořady ve spolupráci s jinými subjekty z oblasti prezentace literatury 
soutěž, slavnostní vyhlášení, vydání katalogu a realizaci výstavy Nejkrásnější české knihy roku