2002

Kritická edice vzájemné korespondence Františka Hrubína a Václava Černého z let 1945–1953

projekt MK ČR, identif. kód.: DA01P01OUK022
řešitel: R. Hamanová
doba trvání projektu: od 2001 do 2002
 

výstup: publikace – František Hrubín – Václav Černý: Vzájemná korespondence z let 1945–1953, Torst, Praha 2004