KRONIKÁŘ NOVÝCH ČASŮ. MALÍŘ A KRESLÍŘ HUGO BOETTINGER (1880–1934)

11/10/2016 – 8/1/2017
Západočeská galerie v Plzni, Pražská 13, 301 00 Plzeň

http://www.zpc-galerie.cz

KRONIKÁŘ NOVÝCH ČASŮ. MALÍŘ A KRESLÍŘ HUGO BOETTINGER (1880–1934)

Výstava díla Huga Boettingera, syna plzeňského fotografa Josef Böttingera, který byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb. Jeho portrétní kresby byly výjimečně populární a během jeho života mnohokrát vystavovány a publikovány. Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Památníkem národního písemnictví v Praze. Více informací na stránkách Západočeské galerie.