Publikace

Literární archiv 53/2021: Grögerová a Hiršal. Ke 100. výročí narození

Kolektiv autorů; Pavel Novotný (ed.)

Literární archiv 53/2021: Grögerová a Hiršal. Ke 100. výročí narození

Edice / typ: Sborník Literární archiv
Nakladatel: Památník národního písemnictví / Muzeum literatury
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Počet stran: 428
Vazba: měkká
Obrazová příloha: ano
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-87376-87-4
Cena: 230 Kč

Literární archiv č. 53 vychází u příležitosti 100. výročí narození Bohumily Grögerové (1921–2014) a Josefa Hiršala (1920–2003). Sborník reflektuje dílo známé autorské dvojice
z nejrůznějších úhlů a poukazuje na málo známé skutečnosti a souvislosti, které jsou pro interpretaci jejich díla zásadní. Jednotlivé příspěvky se věnují jejich prvnímu překladu vydanému na konci 50. let – Šibeničním písním Christiana Morgensterna, společným i rozdílným tvůrčím liniím Josefa Hiršala a Josefa Honyse či vizuální poezii Grögerové a Hiršala v 60. letech. Soustředí se také na jejich tvůrčí spolupráci a lidskou spřízněnost.
Ze samostatného díla Bohumily Grögerové jsou blíže představeny rozhlasové hry, poprvé zde také uveřejňujeme dvě hry z poloviny 70. let: Dokud se nade mnou nezavře voda a Už jenom dýchat… Dalším tématem je recepce textů Hiršala a Grögerové v německojazyčném prostředí, především ve vztahu k teoretickým textům Siegfrieda J. Schmidta, a jejich korespondence se zahraničními autory, zejména mezi Bohumilou Grögerovou a Friederike Mayröckerovou. Mezi odborné příspěvky jsou včleněny reflexe či vzpomínky osobností blízkých oběma autorům.

Samostatný oddíl tvoří články zabývající se experimentální literaturou a její reflexí v Památníku národního písemnictví. Představeny jsou fondy experimentujících autorů, jež jsou uloženy v Literárním archivu a Uměleckých sbírkách. Pořízen byl také soupis souvisejících výstav a videozáznamů. Z výstav je blíže přiblížena významná výstava experimentální poezie 60. let Báseň, obraz, gesto, zvuk z roku 1997.

Zprávy Literárního archivu informují o přírůstcích v roce 2020 a o vybraných fondech (Deml Jakub, Marysko Karel a Mňačko Ladislav). Číslo uzavírají vzpomínky Jiřího Sedláčka na působení ve výstavním oddělení PNP v letech 1989–1992 a nekrolog za Helenu Mikulovou.

Sborník doplňuje bohatá tematická obrazová příloha.