Publikace

Literární archiv 54/2022: Tradice Lumíru. 1851–1940

Kolektiv autorů; Lukáš Holeček (ed.)

Literární archiv 54/2022: Tradice Lumíru. 1851–1940

Edice / typ: Sborník Literární archiv
Nakladatel: Památník národního písemnictví / Muzeum literatury
Rok vydání: 2022
Vydání: 1
Počet stran: 396
Vazba: měkká
Obrazová příloha: ano
Rozměr: mm
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-87376-97-3
Cena: 230 Kč

Literární archiv č. 54 se věnuje dějinám nejdéle vycházejícího českého literárního časopisu Lumír (1851–1940). Jednotlivé příspěvky postihují tendence spoluutvářející obsah a význam tohoto listu a představují některé osobnosti podílející se na jeho redakčním profilování. Studie tematicky čerpající z 19. století se zabývají postavou tzv. lumírovského básníka, poezií Jaroslava Vrchlického v komparaci s jeho překlady Charlese Baudelaira, typickými projevy dobové výpravné prózy v čele se Svatým Xaveriem Jakuba Arbesa i pozicí časopisu v počínajících polemikách o umělecké moderně. Etapu časopisu ve 20. století mapují stati věnované literární kritice Karla Sezimy, roli Lumíru v období druhé republiky a okolnostem jeho zániku v roce 1940. Součástí čísla je výběrová edice korespondence mezi Hanušem Jelínkem a Arnem Novákem z let 1929–1939 uvozená studií zabývající se otázkou tradice v koncepci meziválečného Lumíru.

V oddíle pro zaměstnance PNP je publikován příspěvek o Kamilu Bednářovi jako autorovi literatury pro děti. Zprávy Literárního archivu informují o přírůstcích v roce 2021 a o zpracovaných fondech (Štulc Václav, Herben Jan a Fričová Božena). Následují vzpomínky Milana Kodejše na jeho působení v PNP v letech 1958–1980 a článek o bývalém depozitáři ve Vinařicích u Dobrovice. Číslo uzavírá nekrolog za Naděždu Macurovou.

Sborník doplňuje pestrá obrazová příloha pocházející převážně ze sbírek PNP.