2016

Literární paměť ve středních Čechách

Literární paměť ve středních Čechách

Mezinárodní kolokvium, pořádané Maticí českou, sekcí Společnosti Národního muzea, ve spolupráci s Národním muzeem, Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Památníkem národního písemnictví – Metodickým centrem pro knižní kulturu a literární muzea, Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně a Středočeským krajem.

Pátek 11. listopadu 2016

Nová budova Národního muzea v Praze, Vinohradská 1, Praha 1

Kolokvium nabízí platformu pracovníkům státní správy a kulturních institucí, badatelům a dalším zájemcům o literární minulost středních Čech k diskusi o následujících okruzích:

- koncepty literární paměti a paměťových institucí

- péče o literární paměť středních Čech včera a dnes (státní a kulturní instituce, věda, soukromé iniciativy) a její souvislosti

- osobnosti a místa literární paměti ve středních Čechách a jejich funkce v národním a regionálním kontextu

- osobnosti a místa literární paměti ve středních Čechách v nadnárodní perspektivě

- nová média a paměť literatury

Kolokvium si klade za cíl propojit perspektivy současného bádání a muzejnictví a regionální péče o literární paměť na úrovni institucí a jednotlivců a diskutovat o mimořádných počinech v dané oblasti, o možnostech jejich další podpory, ale i o problémech, které péči o literární paměť ve středních Čechách komplikují. Zvláště by přitom mělo v nadnárodní perspektivě kriticky upozornit na spíše konvenční, omezeně efektivní podporu literární paměti středních Čech a představit na konkrétních jevech eventuální nové cesty řešení.

Druhý den konference bude věnován exkurzi po literárních muzeích a dalších místech paměti ve středních Čechách. 

POZVÁNKA

PROGRAM KOLOKVIA