30. 5. 2023

Máchovský podvečer v Muzeu literatury

V souvislosti s výměnou exponátů ve stálé expozici jsme uspořádali 30. 5. v Muzeu literatury jednodenní výstavu věnovanou K. H. Máchovi spojenou s vyhlášením vítězů naší soutěže o nejlepší milostné vyznání formou básně.

Vyhlášení soutěže Oh, Máj proběhne od 18 hodin na terase za lektorským sálem, ve kterém jsou krátkodobě exponáty vystaveny. Najdete zde Máchův šifrovaný deník, prohlédnete si zblízka úlomek jeho lebky i jeho vlastnoruční kresby českých hradů.

antispam