3. místo

Autor/ka: Vít Škop
Název: Madame Monsieur

Editorky: Lucie Pflimpfelová, Kateřina Dušková
Grafický design: Vít Škop
Nakladatelství: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Tiskárna: Helma Beta Print, spol. s r. o.
Písmo: Sangbleau
Počet stran: 48
Rozměr: 29,7 x 42 cm
Doporučená cena: 0 Kč

„Čerň tučných linií a rozmanitých geometrických tvarů určuje tvar textové složky autorského konceptu. Vhodně zvolený formát dává vyniknout prostorovému vizuálnímu rukopisu autora a to včetně obálky, jejíž zdánlivá jednoduchost přitahuje divákovu pozornost. Kontrast mezi postmoderním výrazem obálky a geometrizujícím grafickým řešením vnitřku vyvolává napětí a působí na diváka provokativně.“

Alena Petruželková, Vilma Hubáčková, zástupkyně Památníku národního písemnictví