1. místo
CENA MINISTERSTVA KULTURY ČR

Autor/ka: Tereza Nová, Jiří Forejt / Free Cinema
Název: Malí fotografové

Knižní úprava / Book design: Barbora Toman Tylová
Ilustrace / Illustrations: Nikola Logosová
Fotografie / Photographs: Barbora Doležalová, Tereza Nová
Nakladatelství / Publisher: František Havlůj – Běžíliška
Tisk / Print: Tiskárna Helbich
Písmo / Typeface: Founders Grotesk
Strany / Pages: 108
Rozměr / Size: 23 × 23 cm
Doporučená cena / Recommended price: 500 Kč
ISBN 978-80-88360-10-0

Hned při prvním listování knihou Malí fotografové vás zaujme skvělé propojení výtvarné a grafické části s formou a obsahem.
Výtvarně zdařile zpracovaný příběh vás okamžitě vtáhne do děje a naučné pasáže potěší nejen dětského čtenáře, ale i každého milovníka analogové fotografie. Zvolená typografie a materiály působí kompaktně a navzájem se dobře doplňují. Knize dominuje černá barva, která v nás vyvolá vzpomínku na tradičně používanou „podkladovku“ fotoalb nebo tmu ve fotokomoře. Místy použitý lesklý parciální lak na ilustracích propojení s tematikou fotografování a fotoalbem ještě více umocňuje.

Michal Chodanič
člen výtvarné komise

Immediately after first leafing through the pages of the book entitled Malí fotografové (Young Photographers) I was impressed by the way the creative and graphic sections are interconnected in form and content. The successful creativity of the story will draw you into the plot straightaway and the instructive passages will bring pleasure not only to a child reader, but also every lover of analogue photography. The selected typography and materials produce a compact look and complement each another. The colour black dominates the book making us reminisce of the traditionally used “underlay” of photoalbums or the gloom of a darkroom. This impression is strengthened in places by the use of a partly glossy varnish on the illustrations connected with the theme of photography and a photo album.

Michal Chodanič
Art Panel member