1. místo
Cenu uděluje Svaz polygrafických podnikatelů

Autor/ka: Lubomír Sršeň
Název: Malované závěsné portréty: Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea

Tisk / Print: PBtisk
Knižní úprava / Book design: Milan Sládek
Fotografie / Photographs: kolektiv autorů
Nakladatelství / Publisher: Národní muzeum, Matice česká, sekce Společnosti Národního muzea, LIKA KLUB
Písmo / Typeface: Minion
Strany / Pages: 822
Rozměr / Size: 21 × 29,7
Doporučená cena / Recommended price: 1888 Kč
ISBN 978-80-88236-13-9

Hlavní cena je určena pro soubor tří publikací umístěných v kazetě. Porota zvláště oceňuje vyrovnanost tiskového provedení ve všech dílech v celkovém rozsahu 820 stran. Na řadě stran je zřejmé náročné a rozsáhlé litografické zpracování. Knihařské zpracování je provedeno ve vysokém standardu ve vazbě V8a s potahem opatřeným parciálním UV-lakem.

Technická komise

The top prize goes to the collection of three publications placed in a box. The jury particularly rated the balance of the printing in all parts
containing a total of 820 pages. The lithography on a number of pages is exacting and extensive. The book is encased in high standard V8a hard cloth binding with a partial UV laminate case.

Technical Panel