Mánie Josefa Portmana. „Vy jste unikum milý Portmane!“

15/6/2019 – 8/9/2019
Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů

Vernisáž: 15. 6. 2019, 17.00 (S uvedením publikace)
Termín: 16. 6. – 8. 9. 2019
Místo: dům U Rytířů, Smetanovo nám. 110, 570 01 Litomyšl
Autorky a kurátorky: Vilma Hubáčková a Bronislava Rokytová
Koordinátorka: Zuzana Tomanová

Komentované prohlídky:
čtvrtek 27. 6. 2019, 17.30 hod., Vilma Hubáčková: Unikum Portman
sobota 10. 8. 2019, 14.30 hod., Vilma Hubáčková a Bronislava Rokytová: Mánie Josefa Portmana
sobota 7. 9. 2019, 14.30 hod., Bronislava Rokytová: „Božská opilost“ Josefa Portmana

Mánie Josefa Portmana. „Vy jste unikum milý Portmane!“

Velkoryse koncipovaná výstava připomene životní i profesní osudy litomyšlského rodáka, bibliofila Josefa Portmana. Rozšíří dosavadní povědomí o jeho práci a sbírce, ale také přehodnotí některá přetrvávající klišé vztahující se k jeho osobě. Portman zde bude prezentován nejen svou vydavatelskou činností, ale také jako vytrvalý sběratel, rozporuplný mecenáš a milovník umění. Zatímco jeho přítel Josef Váchal, autor výmalby dvou místností domu, dnešního Portmonea, je dnes všeobecně znám, svérázný Portman zůstal jako démonický uzurpátor uměleckých děl ve Váchalově stínu. Jako bibliofil a amatérský tiskař stál za vznikem mnoha zajímavých knižních titulů, nezřídka vydaných jen v jednom nebo několika málo výtiscích, často doplněných důmyslným výběrem výtvarného doprovodu. Neostýchal se oslovit ke spolupráci takové umělce, jakými byli např. Jan Konůpek, Zdenka Braunerová, Vojtěch Preissig, Milada Marešová, Josef Čapek nebo Karel Svolinský. Z literátů patřili k jeho nejoblíbenějším Charles Baudelaire, Otokar Březina, Paul Claudel, Jaroslav Durych, Eugène Demolder, Gustav Flaubert, Franz Kafka, Pierre Louÿs a Miloš Marten. Přestože Portman celoživotně působil v Litomyšli, charakter, rozpětí a výsledky jeho činnosti přesáhly hranice jeho rodného regionu a v určitém směru také hranice tehdejšího Československa. Navázal např. kontakty s Georgesem Rouaultem, Georgem Groszem nebo Albertem Schamonim. Stal se také jedním z prvních nakladatelů, kteří u nás vydali ilustrované texty Franze Kafky. Zvláštní pozornost bude na výstavě věnována Portmanově sbírce výtvarného umění. Svými dary významně obohatil fondy litomyšlské galerie i Památníku národního písemnictví v Praze, kterému věnoval podstatnou část svého celoživotního díla, a právě ve spolupráci těchto institucí vzniká rozsáhlá výstava, která vůbec poprvé komplexně představí osobnost Josefa Portmana.

Výstavu pořádá Městská galerie Litomyšl ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze.